Mediakasvatus ja mainosten vaikutuskeinot – katso video työpajasta

Teksti on julkaistu alunperin Kansallisen audiovisuaalisen instituutin mediakasvatusblogissa 21.12.2016.

Minkälainen mainos kiinnittää huomion ja missä? Miksi mainos on ärsyttävä tai kiva? Miksi mainosten vaikutuskeinoja ja kulutuskriittisyyttä on tärkeä oppia?

Medialukutaitoa kouluun: alakoululaisten havaintoja mainosten vaikutuskeinoista

Vuosina 2015–2017 Eettisen kaupan puolesta ry eli Eetti ohjaa mediakriittisiä vastamainostyöpajoja kouluissa ja kirjastoissa. Syksyllä 2016 Mediaympäristö ja mainosten lukutaito -hankkeessa erityisesti alakoululaiset tutustuivat maailmankaupan oikeudenmukaisuuteen, kulutusvalintoihin, mainontaan ja vastamainoksiin.

Vastamainostyöpajan lisäksi kahden kumppanuusluokan oppilaat Helsingissä ja Porissa saivat tehtäväksi havainnoida brändejä ja mainoksia omassa mediaympäristössään. Oppitunnilla keskusteltiin mainoshavainnoista ja keinoista, joilla brändit ja mainokset vaikuttavat kuluttajiin. Hiidenkiven peruskoulussa työpaja huipentui videoon, joka toteutettiin yhdessä 6.-luokkalaisten kanssa.

Lapset kertovat kohtaavansa paljon monipuolista markkinointiviestintää päivittäin

Lasten ja nuorten arkiympäristöt on kyllästetty mainonnalla. Työpajoissa oppilaat usein kuvailevat, miten markkinointi ja brändit näkyvät niin koulussa, kotona, harrastuksissa kuin matkoillakin. Mainosten määrän lisäksi oppilaat juttelevat mielellään mainoksissa näkyvien tuotteiden alkuperästä ja laadusta, omien kulutusvalintojen vaikutuksista ja mainosten herättämistä tunteista. Hyvien kuvaesimerkkien ja kysymysten avulla koululaiset oppivat tunnistamaan mainoksista monenlaisia vaikutuskeinoja, kuten värejä, valoja, ääniä, kuvanmuokkausta ja mainoslauseita, jotka tekevät mainoksesta kivan tai ärsyttävän.

Syksyn kumppanuusluokilla oppilaat havainnoivat arjessaan mainoksia, ja yleinen mielipide tuntui olevan se, että mainoksia on liikaa ja niitä lisätään liian moneen paikkaan. Oppilaat kertoivat näkevänsä mainoksia erityisesti televisiosta, mutta esille nousi vahvasti myös YouTube-videoiden ja pelien mainonta, joita ei voi ohittaa. Koulussa vilkkui vaatteissa erityisesti tunnettujen urheilubrändien logoja ja koulun seinillä mm. ruoka- ja tapahtumamainoksia. Niin tytöt kuin pojatkin huomioivat bränditietoisuuden olevan vahva osa myös harrastuksia jalkapallosta ratsastukseen. Lasten kanssa käyty keskustelu mainoksista ja brändeistä on tärkeä osa opetusta, sillä se orientoi oppilaita erityisesti mainosparodioiden tulkitsemisessa ja askartelemisessa.

Vahvista lasten medialukutaitoa ja kulutuskriittisyyttä oppaan tehtävien avulla

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella Eetti on hionut vastamainostyöpajan runkoa eri-ikäisille ja kouluttanut vapaaehtoisia tekemään kouluvierailuja, mutta työpajarungon avulla oppitunnin voi ohjata kuka tahansa opettaja tai kasvattaja.

Medialukutaitoa vastamainoksista -opas (pdf) ja powerpoint johdattavat mainoksia parodioivien vastamainosten maailmaan. Työpajassa oppilaiden kanssa keskustellaan eettisestä maailmankaupasta ja kulutusvalinnoista arvojanan avulla ja tulkitaan mainosten sisältöä brändeistä visuaalisiin tehokeinoihin. Valmiiden tehtävien avulla oppilaiden kanssa voi tulkita yhdessä kulttuurihäirinnän ilmiöitä, kuten vastamainoksia, katutaidetta ja brändiparodioita. Lisäksi oppilaat voivat ilmaista itseään tekemällä omia vastamainoksia pienryhmissä.

Opas vastamainostyöpajan pitämiseen

Lisää tietoa Eetin kouluvierailuista ja työpajaoppaan tilaamisesta Kouluille-sivulta.