Mosambik ja Meidän kaikkien kaivokset -materiaali opetukseen

Mikä yhdistää nuoren globaaliin kaivosteollisuuteen ja minkälaiset harjoitukset kaivannaisista ja elektroniikasta sopivat oppitunnille?

Tässä blogitekstissä esittelen lyhyesti, minkälaisia harjoituksia kaivannaisista ja elektroniikasta voi käyttää opetuksessa. Kannustan käyttämään tapaustutkimuksiani Mosambikista ja osallistavia harjoituksia Maan Ystävät -järjestön erinomaisesta Meidän kaikkien kaivokset -materiaalista.

Meidän kaikkien kaivokset -opas. Maan Ystävät 2015 (http://maanystavat.fi/sites/default/files/MaanYstavat_web_0.pdf)Meidän kaikkien kaivokset -materiaalin voi ladata pdf-tiedostona tai pyytää/hakea ilmaiseksi.

Follow The Thing – seuraa tuotetta: elektroniikka ja kaivannaiset

Viime kuukausina olen kirjoittanut Mosambikista erityisesti kulttuuri- ja luonnonvaranäkökulmista, jotka sopivat esimerkiksi maantieteen tai taloustiedon oppitunnille (kts. teemasana ’Mosambik’). Erityisesti kaivannaisteollisuus on ristiriitainen mutta kiinnostava aihe, joka koskettaa meitä kaikkia.

Kaupan hyllyltä poimittaessa elektroniikka vaikuttaa siltä kuin siihen ei olisi ihmiskäsi koskenutkaan, mutta todellisuudessa suurin osa sen raaka-aineista ja osista valmistetaan toisella puolella maailmaa. Kulutustuotteidemme takaa löytyy valtavasti luonnonvaroja, paikkoja, työtä ja ihmisiä, joista valmis tuote ei meille kerro ja joita kaupallinen markkinointi pyrkii piilottamaan. Tuotannon ja ihmisoikeuksien suhteen on myös paljon järjestötyötä ja kansalaistoimintaa, joista oppiminen voi olla rohkaisevaa (jos päätät tutustua Mosambikin tapaukseen, voit lukea tekemäni asiantuntijahaastattelun ja blogitekstin).

Follow The Thing -tutkimuksen idealla Maan Ystävät on tehnyt erinomaisia tehtäviä, jotka paljastavat ja sitovat nämä maailmankaupan ”palapelin palaset” yhdeksi verkostoksi.

Meidän kaikkien kaivokset: miten minun elämäni linkittyy maailman kaivoksiin?

Meidän kaikkien kaivokset -opas johdattaa kasvattajat pohtimaan yläkoulu- ja lukioikäisten kanssa, mikä heidät yhdistää globaaliin kaivosteollisuuteen. Kaivannaisteollisuudessa taloudelliset, ympäristölliset ja sosiaaliset vaikutukset kulkevat käsi kädessä.

Vihkosessa kaivannaisten ja elektroniikan tarinaa avataan videoiden, uutisten ja maakohtaisten faktojen kautta. Tehtävien avulla voi esimerkiksi tutkia älypuhelimen raaka-aineita, kaivosten paikallisia ja globaaleja ympäristövaikutuksia, kaivostyöläisen oloja Indonesiassa ja oman vaikuttamiskampanjan suunnitteluvaiheita. Aihetta voi lähestyä ottamalla Mosambik tapaustutkimukseksi. Karttojen ja tilastojen ohella suosittelen osallistavia tehtäviä.

Sosiaalisten yhteyksien ymmärtäminen ja empatian herättäminen ovat kenties aihepiirin hankalin osio, joten esittelen yhden hyvän harjoituksen niihin tarttumiseksi.

10 askelta -harjoituksessa oppilaat astuvat eri henkilöhahmojen saappaisiin

Tapaustutkimusten lisäksi osallistavat metodit ja draamaharjoitteet voivat auttaa opettajaa ja oppijoita löytämään itselleen ja läheisilleen tapoja vaikuttaa yhteiskunnassa. Epätasa-arvon, etuoikeuden ja oman toimijuuden teemoja voi oivaltaa astumalla toisen henkilön saappaisiin.

Roolihahmoja draamaharjoitukseen. Meidän kaikkien kaivokset -opas. Maan Ystävät 2015 (http://maanystavat.fi/sites/default/files/MaanYstavat_web_0.pdf)

10 askelta -roolipelissä oppilaat saavat tarkasteltavakseen oman henkilöhahmon, jonka elämä tai työ on sidoksissa kaivosteollisuuteen.

Luokassa pöytiä on siirreltävä, jotta oppilaat pääset liikkumaan, ja opettajan on printattava eri henkilöhahmojen kuvaukset opetusmateriaalista. Oppilaat asettuvat riviin ja ohjaaja antaa väitteen hahmon arkeen tai vaikutusmahdollisuuksiin liittyen, kuten ”kaivokset eivät uhkaa terveyttäsi”, ”sinulla on riittävä toimeentulo” ja ”voit vaikuttaa siihen, mihin kaivoksia perustetaan.” Yksin tai pareittain oppilaat arvioivat, vastaako heidän edustamansa henkilöhahmo väitteeseen myönteisesti vai kielteisesti, ja valitessaan ”kyllä” oppilas ottaa askeleen, valitessaan ”ei” hän jää paikalleen. Tämä matalan kynnyksen draamametodi tuo luokkaan hieman liikettä ja keskustelua, sillä osa ottaa askelia ja osa ei. Saman hahmon saaneet saattavat arvioida vastauksiaan eri tavalla. Hahmojen kautta voi jatkaa muihinkin tehtäviin (kts. lisää oppaasta).

Roolihahmojen kuvauksia draamaharjoitukseen. Meidän kaikkien kaivokset -opas. Maan Ystävät 2015 (http://maanystavat.fi/sites/default/files/MaanYstavat_web_0.pdf)Roolihahmojen kuvauksia draamaharjoitukseen.