Onko koulussasi jo tehty työpaja tai näyttely vastamainoksista?

Tekstini julkaistiin Kansallisen audiovisuaalisen instituutin eli KAVIn mediakasvatusblogissa 6.8.2015 (kuvia ja kuvatekstejä lisätty).

Keväällä 2015 Eettisen kaupan puolesta ry:llä on ollut käynnissä mediakasvatushanke Medialukutaitoa vastamainoksista, jonka tavoitteena on ollut lisätä 10–12-vuotiaiden medialukutaitoa tutustumalla mainosanalyysiin ja -parodioihin. Jo alakoululaiset tarvitsevat taitoja tulkita markkinoinnin tulvaa ja vastata siihen, joten hankkeessa kehiteltiin alakouluun sopiva vastamainostyöpaja. Keväällä Eetti koulutti uusia kouluvierailijoita ohjaamaan työpajoja, ja kulttuurihäirintään syvennyttiin kumppanuuskouluissa ja kesäleirillä.

Kelpaa poseerata opas kädessä. Opas vastamainostyöpajan pitämiseen
Eeva hankkeessa tuotettu opas kädessään. Kanteen valittiin kahdessa alakoulu-ja lukiotyöpajassa tehdyt vastamainokset – hienoja, eikö?

Eetin tuore opas on rakennettu rohkaisevan palautteen pohjalta

Hankkeen tärkein hyöty on tullut pilottityöpajoista ja yhteistyöstä saadut kokemukset, joiden avulla saatiin kehitettyä toimiva vastamainostyöpajan runko. Nyt jokainen kasvattaja voi ohjata oman työpajan käyttämällä oppaan tehtäviä, kuvastoa ja vinkkejä. Työpajassa opitaan maailmankaupasta ja kuluttamisesta, tulkitaan mainoksia ja vastamainoksia yhdessä kriittisellä silmällä ja ilmaistaan omia ajatuksia tekemällä vastamainos. Arvojana ja ryhmätyö voivat avata keskustelun esimerkiksi mediankäytöstä, brändeistä, kauneusihanteista ja kulutustuotteiden alkuperästä.

Palaute työpajavetäjiltä ja kouluilta on osoittautunut arvokkaaksi myös jatkokehittelyä ajatellen. Oppilaspalautteissa nousee esille se, että lapsi on oppinut mainonnan, vastamainonnan ja eettisyyden idean sekä kokenut vastamainoksen tekemisen hauskana. Työpajavetäjien ja opettajien palautteen mukaan aiheen taustoittaminen, parodia ja luokan vilkkaus ovat haastavia, mutta runko toimii hyvin. Erään luokanopettajan mukaan ”Powerpoint ja kuvien näyttämiset toimivat hyvin esityksen tukena, sillä ne herättivät lasten kiinnostuksen ja havainnollistavat hyvin sitä, mistä puhutaan. Oli myös hyvä, kun tutkimme, missä omat vaatteemme on tehty. Myös pienet ”välijumpat” toimivat hyvin, kun lapsilta kyseltiin heidän kuluttamistottumuksista. Lopuksi lapset pääsivät luomaan omaa taidettaan tekemällä vastamainoksia ja loppukoontina tuotoksia tarkasteltiin yhdessä ja kerrattiin, mitä pajan aikana ollaan opittu. Hyvä rakenne kaikenkaikkiaan!” (Muokattava powerpoint täällä)

Tee näyttely vastamainoksista, katutaiteesta tai vaatteista koulun seinälle?

Hankkeessa oli kiinnostavaa testata kulttuurihäirintää myös laajemmin esittelemällä lapsille luovaa katutaidetta ja kansalaisvaikuttamista. On piristävän erilaista kasata näyttely, joka esittelee vastamainoksia, katutataidetta tai Vaatevallankumouksen.

Loppukeväällä toisen kumppanuuskoulun työpajassa tarkasteltiin kulttuurihäirinnän eri muotoja ja lapset äänestivät ohjaajan järjestämässä näyttelyssä omat suosikkinsa; kaupunkitilateoksista arvostettiin erityisesti Invaderin Space Invader -avaruushahmomosaiikkeja ja Jan Vormannin Legoilla tehtyjä rakennuspaikkauksia, vastamainoksista Voima-lehden Batterya parodisoivaa Brainfry-kuvaa ja seinämaalauksista Nuxuno Xänin afromiestä ja Jukka Hakasen Turun joutsenta.

Toisessa koulussa tutustuttiin omien vaatteiden tuotantoketjuun ja osallistuttiin Vaatevallankumous-toimintapäivään piirrostehtävän ja valokuvaamisen kautta. Lopuksi koulun seinälle laitettiin näyttelyt sekä vastamainostyöpajan että vaatetyöpajan töistä. Hankkeen viimeinen hyväksi todettu käytäntö testattiin Viestintäkasvatuksen seuran leirillä, jonne pystytettiin vastamainosnäyttely. Leiriläiset esittelivät näyttelyn julisteita niin leirin lehdessä kuin radiossakin, ja lopulta leiriläiset tekivät omaa vastamainosparodiaa videona ja piirroskilpailussa. (Tuotokset täällä)

Rolex vastamainos, vastamainoskilpailu Viestintäkasvatuksen seuran leirillä Mikkelissä kesällä 2015
Työ vastamainoskilpailusta Viestintäkasvatuksen seuran leiriltä.

Teemoihin kannattaa uskaltautua tarttumaan koulussa tai leirillä, vaikka ei olisikaan asiantuntija: melko tuntematon, mutta kiinnostava aihepiiri opettaa visuaalisista kansalaisvaikuttamisen keinoista ja herättää runsaasti keskustelua sekä aikuisissa että lapsissa.

Lisätietoja: eetti.fi/medialukutaitoa