Vastamainoskilpailu ruoan globaaleista vaikutuksista

Ruoan sosiaaliset, eettiset ja ympäristövaikutukset eivät näy lehdistössä eivätkä lautasella, vaikka syytä olisi. Maaliskuuhun 2018 asti ruuan globaaleja vaikutuksia voi tehdä näkyviksi osallistumalla Global Meal -vastamainoskilpailuun. Kannustan sekä opettajia että nuoria tekemään omia ruoka-aiheisia vastamainoksia!

Global MealGlobal Meal on vastamainoskilpailu, jossa osallistutaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kommentoidaan kulutusyhteiskunnan ongelmia. Kilpailu jatkaa Mainoskupla-kilpailun perinnettä, mutta nyt teema on rajattu: ruoka.

Jos ruokatuotetta seuraa tuottajalta kuluttajalle, tuotantoketju herättää moniulotteisia kysymyksiä kestävään kehitykseen liittyen. Ruuan sosiaaliset, eettiset ja ympäristövaikutukset eivät kuitenkaan näy lehdistössä eivätkä lautasella, vaikka syytä olisi.

Global Meal -hankkeen koulutuksissa ja opetusmateriaaleissa tarkastellaan teemoja, jotka ovat ruoantuotannossa sekä vaikeita haasteita että ratkaisun paikkoja:

Ihmisoikeudet. Eläinten hyvinvointi. Luonnonvarojen kestävä käyttö. Lapsityövoima. Maailmankaupan oikeudenmukaisuus. Ilmastonmuutos. Köyhtyvä maaperä ja biodiversiteetti. Mainosten vaikutuskeinot. Kulutuskriittisyys.

Minkä ruokaan tai sen tuotantoon liittyvän epäkohdan tai ratkaisun sinä koet tärkeäksi? Voisitko nostaa asian esille tekemällä siitä mainosparodian?

Vastamainoksella nuori voi kommentoida epäkohtia tai ehdottaa ratkaisuja

Onneksi mainostulvan ja siloitellun markkinointiviestinnän rinnalle voi nostaa vastamainoksia, jotka kommentoivat ruoantuotannon ongelmakohtia parodian keinoin, mainosten omaa kieltä käyttämällä.

Maaliskuuhun 2018 asti ruuan globaaleja vaikutuksia voi tehdä näkyviksi vastamainonnan keinoin osallistumalla Global Meal -vastamainoskilpailuun. Kilpailussa on avoin sarja ja koululaissarja.

Kannustan erityisesti opettajia ja nuoria ideoimaan yhdessä omia ruoka-aiheisia vastamainoksia.

Ensimmäiset oppilaiden tekemät kilpailutyöt ovat jo verkossa. Ohjasin hankkeen koordinaattori Pinja Siparin kanssa Kannelmäen peruskoulussa ruoka-aiheisia työpajoja, joissa 8.-9.-luokkaiset ideoivat ruokavastamainoksia monesta eri näkökulmasta.

Global Meal -vastamainoskilpailun koululaissarjan töitä. Lisää sivulla www.globalmeal.fiGlobalmeal.fi-kilpailusivulla voi nähdä oppilaiden tekemiä vastamainoksia, jotka kritisoivat esimerkiksi lihantuotannon eettisyyttä, ruoan terveellisyyttä ja lapsityövoiman käyttöä suklaantuotannossa. Töissä näkyy myös monenlaisia tekniikoita teksti- ja kuvamuunnelmista piirroksiin.

Ohjaa koulussa ruoka-aiheinen vastamainospaja ja osallistukaa kilpailuun

Global Meal -hankkeessa kehitimme opettajia varten ruoka-aiheisen vastamainostyöpajan, jossa keskustelujen ja kuvien avulla käsitellään ruuan tuotantoon ja kuluttamiseen liittyviä kysymyksiä, analysoidaan mainosten vaikutuskeinoja ja viestiä, tutustutaan ruoka-aiheiseen vastamainontaan ja tehdään omia vastamainoksia ruokaan liittyen.

Sivuilta löytyy tuntia varten käyttövalmis powerpoint, taustamateriaali, video ja vastamainoksia.

Global Meal -työpajan ohjelmaGlobal Meal -hankkeessa kehitimme opettajia varten monialaisen, ruokaan keskittyvän vastamainostyöpajan, jonka powerpointin ja ohjeet löydät täältä.

Toivottavasti aihe inspiroi – olisi myös hienoa, jos vinkkaisit kilpailun tuttavillesi!