Eettisen läppärin jäljillä

Elektroniikkalaitteet sisältävät kymmennittäin eri metalleja ja komponentteja. Olisiko eettisen läppärin tekeminen mahdollista? Kannattaa seurata Eettisen kaupan puolesta ry:n hanketta "Eettisen läppärin jäljillä." Kuva: pexels.comElektroniikkalaitteet sisältävät kymmennittäin eri metalleja ja komponentteja. Olisiko eettisen läppärin tekeminen mahdollista?

Eettisen kaupan puolesta ry on tärkein yhteistyökumppanini ja rohkea järjestö, jonka hankkeita kannattaa seurata. Tämänkin projektin ytimessä on tuotteiden alkuperän tutkimus sekä ongelmien ja vaihtoehtojen löytäminen tuotantoketjuissa: Miten kaivannaisteollisuudesta ja elektroniikkatuotannosta voidaan tehdä eettisempiä? Miten tutkijat ja aktivistit vaikuttavat kaupankäyntiin, entä miten yritykset ja kuluttajat saadaan mukaan muutokseen?

Kirjoitan ja opetan hankkeen sisällöistä varmasti sitä mukaan, kun hanke etenee. Koneen Säätiön sivuilla Eettisen läppärin jäljillä -projektia kuvaillaan näin:

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ
2-vuotinen hanke, 104 000 €

Elektroniikkatuotannossa esiintyvistä ihmisoikeus- ja ympäristöongelmista on tiedetty pitkään – miksi siis eettistä läppäriä ei edelleenkään ole olemassa?

Popularisoimme eri tieteenalojen tutkimusta globaaleista tuotantoketjuista tarinallistamalla läppärin rakentamisprojektin. Tavoitteena on voimaannuttaa nuoria suomalaisia vaatimaan eettisempää elektroniikkaa osoittamalla, että eettisen läppärin tekeminen on mahdollista. Tutkimustieto popularisoidaan lyhytdokumenttien ja muiden viestinnällisten tuotteiden muodossa. Näiden levittämiseen hyödynnetään sosiaalista mediaa. Vähintään 15 000 nuorta katsoo ainakin yhden dokumentin ja 1000 osallistuu some-keskusteluun.

Lopuksi lyhytdokumenteista kootaan pidempi elokuva, joka pyritään tuottamaan Ylen levitykseen sekä elokuvafestivaaleille. Elokuvan ensi-iltaan kutsutaan aktivistien ja tutkijoiden lisäksi poliittisia päättäjiä, virkamiehiä ja yritysten edustajia pohtimaan omaa rooliaan globaaleissa tuotantoketjuissa.

Työsuunnitelmassa kuvaillaan hankkeen kolme toteutusvaihetta: 1) taustatutkimus, 2) lyhytdokumenttien tekeminen ja some-kampanja, ja 3) dokumenttielokuvan tekeminen ja levittäminen. Hanketta johtaa koordinaattori, joka tuo yhteen eri tiedealojen tutkijoita ja aktivisteja sekä suunnittelee dokumenttien sisältöä yhdessä dokumentaristin kanssa. Koordinaattorin työtä tukee tutkijoista ja muista asiantuntijoista koostuva ohjausryhmä. Eettisen kaupan puolesta ry on kansalaisjärjestö, joka edistää reilua maailmankauppaa.

Elektroniikkatuotantoon liittyy valtavia eettisiä ongelmia, lapsityövoimasta Kongon kaivoksissa Foxconnin tehtaiden itsemurha-aaltoihin Kiinassa. Miksi teollisuus ei ole pystynyt vastaamaan näihin järkyttäviin epäkohtiin? Tuomme yhteen eri alojen tutkijoita ja aktivisteja haastamaan vallitsevat globaalin talouden valtarakenteet. He lähtevät (uhka)rohkealle matkalle päämääränään osoittaa, että sinunkin läppärisi voitaisiin tuottaa eettisesti, jos siihen vain löytyisi halua.