Maailmankaupan tutkimus ja vastamainonta maantieteen oppikirjassa

Työn hedelmiä: toivon opettajien ja lukiolaisten saavan inspiraatiota vastamainoksista ja uratarinastani, jotka löytyvät tuoreesta GEOS 4 Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta -kirjasta. Erityisen upeaa oli eritellä maantieteen antamia taitoja ja tutkimuskysymyksiä, joiden avulla koitan työssäni edistää kestävää tuotantoa, työntekijöiden oikeuksia ja vastuullista kuluttamista.

Eevan Kuilut umpeen -blogi, maailmankaupan tutkimus ja Eettisen kaupan puolesta ry esitellään GEOS-oppikirjasarjan 4. osassaPyyntö esitellä oppikirjaan oma blogi, maailmankaupan tutkimus ja työ järjestöissä nosti hymyn huulille.

GEOS 4 Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta on maantieteen oppikirja, joka tutustuttaa kehittyneisyyseroihin, aluesuunnitteluun ja geomediaan. Geomedia on uusi käsite, jolla maantieteessä nivotaan yhteen alueellisen tiedon esittämiseen liittyviä menetelmiä ja visuaaleja, kuten kartat, diagrammit, paikkatieto, valokuvat ja tilastot. Ilokseni myös vastamainokset ovat saaneet kirjaan oman kappaleensa. Opetussuunnitelmassa vastamainos mainitaan yhtenä tapana toteuttaa maantieteen ja biologian kurssin lopputuotos, vaikkapa esseen tai esitelmän sijaan/osana.

GEOS-oppikirjasarja (2017). Eevan Kuilut umpeen -blogi, maailmankaupan tutkimus ja Eettisen kaupan puolesta ry esitellään GEOS-oppikirjasarjan 4. osassa.GEOS-oppikirjasarja, Sanoma Pro 2017. Tekijöinä maantieteen opetuksen asiantuntijat Hannele Cantell, Heikki Jutila, Sirpa Lappalainen, Jari Kolehmainen ja Mari Sorvali.

Henkilökuvat voivat inspiroida monenlaiseen vaikuttamistyöhön Suomessa tai maailmalla

GEOS 4 -kirjaan on lisätty myös henkilökuvia elävöittämään ja konkretisoimaan muuta sisältöä. Jos lukee sellaisten henkilöiden tarinoita, joiden opiskelu, työ tai mielenkiinto liittyy maantieteen aiheisiin, saattaa inspiroitua vaikuttamistyöstä Suomessa tai maailmalla. GEOS 4 esittelee erilaisia töitä tutkimuksen, kaupan, paikkatiedon, ympäristökasvatuksen, liikennesuunnittelun ja luonnonkatastrofien parissa. Oma uratarinani on tässä:

Maantieteilijä ratkoo globaaleja haasteita

Eeva on globaalikasvattaja, joka kouluttaa nuoria ja aikuisia. Hän kirjoittaa Kuilut umpeen -blogia ja viestii sosiaalisessa mediassa. Lisäksi hän tekee oppimateriaaleja maailmankaupasta ja mediakriittisyydestä, erityisesti vastamainonnasta. Lukiossa hän kiinnostui maantieteilijöiden tavasta ratkoa globaaleja kehityshaasteita. Yliopistossa sopivaksi alaksi valikoitui ihmismaantiede.

Lopullisesti oma ala löytyi vaihto-opiskeluvuonna Englannissa, jolloin hän kiinnostui maailmankaupan oikeudenmukaisuudesta professori Ian Cookin kurssilla ja työharjoittelussa. Pro gradu -työssään Eeva tutki kulutustuotteiden, kuten vaatteiden ja älypuhelinten, alkuperää sekä kulutuskriittistä kansalaisvaikuttamista, kuten dokumentteja, katutaidetta, valokuvia, pelejä, performansseja ja vastamainoksia.

Työtä järjestöissä

Opintojensa jälkeen Eeva on tehnyt töitä globaalikasvattajana kansalaisjärjestö Eettisen kaupan puolesta ry:ssä. Hän on tehnyt yhteistyötä myös professori Ian Cookin kanssa. Tavoitteena on edistää kestävämpää tuotantoa, työntekijöiden oikeuksia ja vastuullista kuluttamista. Eevan mukaan tilanteissa, joissa tutkitaan tuotteiden elinkaaria ja pyritään vaikuttamaan kansalaisiin, yrityksiin ja päättäjiin, maantiede antaa taitoja esittää tärkeitä kysymyksiä ja perusteltuja argumentteja: Mitä kuluttajuus merkitsee ihmisille, ja miten mainonta vaikuttaa ostopäätöksiin? Kuka tuotteen tekee ja missä? Mitä luonnonvaroja ja työvaiheita tuotantoketju sisältää? Miten kaupankäynti ja yritysvastuu voivat edistää alueiden kehitystä? Minkälaiset ihmisoikeusloukkaukset ja ympäristöongelmat tekevät tuotannosta epäeettistä? Miten yritykset, valtiot ja kuluttajat voivat vaikuttaa?

Eevan Kuilut umpeen -blogi, maailmankaupan tutkimus ja Eettisen kaupan puolesta ry esitellään GEOS-oppikirjasarjan 4. osassa