Koneen Säätiö tukee kriittisiä tutkijoita ja kulttuurihäirikköjä

Koneen Säätiö jakoi juuri 22 miljoonaa euroa tutkijoille, taiteisiin ja tieteen popularisointiin. Tieteen osuus, yli 70 % apurahoista, on suuri palvelus suomalaiselle yhteiskunnalle erityisesti koulutusleikkausten aikaan, ja moni aihe saa maantieteilijän sydämen sykkimään: arktisten alueiden muutos, nuoret kaupunkitilassa, pakolaisten osallisuus, graffiti, yritysvastuu, viherkatot… Ilokseni tukea sai myös Jari Tamminen ja Häiriköt-työryhmä –> lisää kulttuurihäirintää ja yhteistyötä.pinkki-Koneensaatio-logo

Häiriköiden yhteistyölle ja kotisivuihin vihdoin kunnon resursseja

Hymyilen ja innostun herkästi, mutta nyt on syytäkin: Koneen Säätiö myönsi syksyn hakukierroksella vajaan 60 000 € apurahan toimittaja Jari Tammiselle ja Häiriköt-työryhmälle.

Projektia vetävä Tamminen on työskennellyt aiheen parissa Voima-lehden ja Häiriköt- profiilinsa kautta vuosia, ja työryhmään osallistuu alan taiteilijoita, tutkijoita ja pedagogeja. Apurahalla tehdään kotisivut, yhteistyötä, tapahtumia, vastamainoksia ja some-provokaatioita, joissa yhdistyy tärkeät ”vastaparit”: tutkimus ja kulttuurihäirintä, tiede ja taide.

Olen tyytyväisenä mukana toiminnassa, sillä viime vuodet yliopistolla, apurahatöissä ja Eettisen kaupan puolesta ry:ssä olen keskittynyt kulttuurihäirintään tutkimuksen ja opetuksen näkökulmista. Maailmankaupan tutkimus, kulutuskritiikki ja vastamainosten tekeminen nuorten kanssa ovat osa kokonaisuutta. Kulttuurihäirinnän kautta yhteiskuntaa voi havainnoida ja kritisoida monipuolisesti. Ilmiön toinen puoli on aktivistit, jotka viestivät yhteiskunnallisista asioista monin luovin keinoin mediassa ja kaupunkitilassa. Toinen puoli on se, miten tutkijat, opettajat ja kansalaiset voivat seurata kulttuurihäirintää ja itsekin inspiroitua toimimaan.

Voit lukea blogitekstini kulttuurihäirinnästä täältä sekä kuvauksen uudesta projektista Koneen Säätiön tieteen yleistajuistamisen apurahalistalta tai Voimasta. Säätiön vuoden 2014 listalla näkyy myös minun apurahani.

häiriköt
Kulttuurihäirintään voi tutustua myös Häiriköt-kirjan kautta.

Jos tieteeseen voi rakastua vain lukemalla tutkimushankkeista, Koneen Säätiön lista tekee sen

Koneen Säätiö on itsenäinen ja (myös Kone Oyj:stä) riippumaton säätiö, joka jakaa tutkimukselle ja taiteille vuosittain miljoonia euroja apurahaa. Syksyn suuressa apurahahaussa vuosittain vaihtuva asiantuntijaraati arvioi ja valitsee uusia hankkeita ja jatkoapurahoja. Pääosa potista jaetaan tieteille, erityisesti humanistiseen, yhteiskuntatieteelliseen ja ympäristötutkimukseen.

Syksyllä 2015 Säätiön hallituksen syyskokouksessa tukea myönnettiin yhteensä 22 miljoonaa euroa. Tuesta 70 % suuntautui tutkimukseen, 20 % taiteeseen ja kulttuuriin, 7 % tieteen yleistajuistamiseen ja 3 % Kielen kuvaus -teemahaulle. Rahamäärä oli suuri, mutta niin olivat hakijamäärätkin: 6 101 hakemuksen joukosta avustuksen sai 597 henkilöä, organisaatiota tai työryhmää eli vajaa 10 %.

Säätiö painottaa valinnoissaan rohkeita avauksia ja marginaalisia tai outojakin aiheita. #rohkeatekijä -hankkeet ja metodit voivat olla myös hyvin luovia, kokeilevia, moderneja ja monitieteisiä, ja fokus päivänpolttavissa kysymyksissä (kuten nyt mm. pakolaistilanteessa). Valinnat aiheuttavat tuhansille pettymyksen ja tutkijoiden ja taiteilijoiden keskuudessa toki myös kritiikkiä. Miljoonien apurahat on kuitenkin kiistämättä suuri palvelus suomalaiselle yhteiskunnalle, erityisesti, kun hallitus päättää leikata koulutuksesta ja tutkimuksesta. Kiinnostava (poliittinen) huomio on myös se, että kehitysapuleikkausten keskellä Suomen Unicef sai apurahan kartoittaakseen yritysten ja järjestöjen rooleja ja yhteistyömahdollisuuksia.

Itselleni tutkimuksen ja tutkijastipendien apurahansaajalistojen lukeminen vahvistaa rakkautta tutkimukseen, erityisesti monitieteisiin ja kriittisiin aiheisiin. Tutkimusaiheiden kirjoon mahtuu mm. kielten, historian ja politiikan tutkimusta, mutta nyt silmiini osui monta maantieteellistäkin, timanttista aihetta: nuoret median ja kaupunkitilan käyttäjinä, viherkattojen merkitys, yritysvastuu kaivannais- ja tekstiiliteollisuudessa, graffiti kulttuurisuojeluksessa, pakolaisten osallistuminen ja suomalainen identiteetti, arktiset alueet ja ilmastonmuutos, talouskasvuton tulevaisuus, kiertotalous…

Koneen Säätiön apurahoista on inspiroivaa lukea. Onnea apurahan saaneille tutkijoille, maantieteilijäystäville, taiteilijoille, kirjailijoille ja muille osaajille!