Tutkimusta ja kampanjoita Turusta Ouluun – vaikutetaan asioihin yhdessä!

Monitieteiset työpajat ja eri järjestöjen yhteistapahtumat ovat palkitsevia – erityisesti, jos voi keskustella erilaisten ihmisten kanssa ja kannustaa paikallistoiminnan aloittamiseen. Viikon sisään minulla oli kolme antoisaa toimintapäivää: Turkuun minut houkutti Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry:n kutsu esiintyä kulutuskriittisessä työpajassa nuorten toimintakeskuksessa. Ouluun matkasin Eettisen kaupan puolesta ry:n (Eetti) puheenjohtajan kanssa pitämään uusien iltaa kirjastolla ja pöytää Mahdollisuuksien tori -tapahtumassa. Halusin blogata matkoista ja tutkimuksesta… Parasta on tarttua asioihin kriittisesti ja yhdessä. (klikkaa kuvat suuremmiksi)

MT Oulu 1 MT Oulu 6
Ihmisvilinää järjestötorilla Oulussa – vapaaehtoistoiminta ja verkostoituminen inspiroivat.

Turussa keskustelimme kuluttamisen poliittisuudesta
Sain KVT ry:ltä kutsun vetämään työpajaa kulutustuotteiden tutkimuksesta ja vastamainonnasta toimintakeskus VIMMAan 2.9. Päivän ohjelma oli kiinnostava, mutta nuorison puutteen takia taidetyöpaja muuttuikin keskusteluksi poliittisesta kuluttamisesta ja monitieteellisen tutkimushaaran yhtymäkohdista. Koska olen blogannut omista pajoistani useasti, kasasin tähän kiinnostavia pointteja sosiologian tutkija Satu Husson (Turun yliopisto) alustuksesta. Husson jakama powerpoint-esitys avautuu tästä linkistä, hienoa!

VIMMA työpaja 2 Husso slide
Kuvat Satu Husson esitelmöinnistä ja yhdestä powerpoint-slidesta Turussa.

Husso herätti kysymyksiä kuluttamisen poliittisuudesta ja muutokseen tähtäävistä suuntauksista. Hän hyödynsi erityisesti Michele Michelettin (kts. lopussa) ajatuksia ajankohtaisista tutkimusteemoista, kuten vastuusta, reilusta kaupasta, ympäristöhuolesta ja kansalaisten vaikuttamistavoista. Yhteys tuotantoketjututkimukseen sekä globaalikasvatuksen tavoitteisiin on selvä. Mutta mitä on poliittinen kuluttaminen ja voiko kansalainen vaikuttaa? Husso johdatti kysymyksiin Porkkanamafian ja kulttuurihäirinnän kaltaisen aktivismin kautta: nähdäänkö yrityksiä ja kansalaisia yhdistävä eettinen toiminta poliittisena vai ei? Onko katutaide tai vastamainonta poliittista, entä näiden aiheiden opettaminen? Kiinnostavaa oli keskustella poliittisen kuluttamisen keinoista, joista Husso eritteli mm. tiettyjen tuotteiden tai maiden vastustuksen ja tukemisen (boycott ja buycott) sekä laajemman vaikuttamisen elämäntapojen kautta. Esim. Israel-boikotti, veganismi ja kierrätys ovat alati muuttuvia ilmiöitä. Kulttuurihäirinnän voi nähdä taiteellisena ja diskursiivisena osallistumisena, mutta toki se saa voimaa alleen radikaalimmasta kampanjoinnista. Yksilötasolla ostovalinnat ovat yleensä yhdistelmä rationaalisuutta, haluja ja tietoa. Poliittisessa kuluttamisessa voi nähdä erilaisia muutokseen tähtääviä suuntauksia: osa keskittyy esim. tuotteen ja ympäristön terveellisyyteen tai identiteetin rakentamiseen, mutta yhä enemmän viestitään myös politiikoille ja markkinainstituutioille. Husso jakoi saman näkemyksen kuin minä ja moni muu järjestömyyrä: yksilön harteille sysätään paljon vastuuta ja pohdintaa, mutta globaalivastuun kysymykset koskevat kaikenikäisiä kansalaisia, yrityksiä ja valtiota yhdessä.

Oulussa puimme politiikkaa kampanjoin ja ristipistoin
Järjestimme uusien illan Oulun kaupunginkirjastolla 5.9 ja osallistuimme Mahdollisuuksien tori -tapahtumaan 6.9. Matka oli inspiroiva monella tavalla. Saimme hieman medianäkyvyyttä ja muutama paikallinen oli todella kiinnostunut kansalaistoiminnasta – toivottavasti kiinnostuneet saadaan yhteen mediaviestinnän ja tapahtumien kautta, jotta eettisen kaupan tempaukset ottavat tuulta alleen. Jätimme paikalliseen maailmakauppaan materiaaleja kampanjakorteista Mainoskupla-julisteisiin ja kerroimme Eetin antavan apua alkuun. Viikonloppuna kaksi kansanedustajaa kiinnostui vaatteiden ja veronmaksun vastuullisuudesta ja sanoi olevansa yhteyksissä järjestötapaamisesta ja päättäjille viestimisestä – seuraamme suurella mielenkiinnolla!

MT Oulu 7 MT Oulu 3
Eetin Puhtaat vaatteet -kampanjan karttapeli ja Mainoskupla-kilpailun julisteet Oulussa

Mahdollisuuksien torilla saimme myös esiteltyä Puhtaat vaatteet -kampanjaa. Monen mielestä vaatteiden ostopäätökset ovat hankalia, mutta niin oli myös ompelijan palkan arvaaminen 6 maassa. Eetin karttakorttipeli paljastaa lakisääteiset minimipalkat ja elämiseen riittävät palkat (kirjoitan tästä vielä oman jutun tilastoineen). Muutama paikallinen kiinnostui Eetin globaalikasvatuksen materiaaleista, ja itse sain inspiraatiota paikallisen aktiivin craftivism-työpajoista. Hyvä mielen talon luovissa käsityöpajoissa tehdään ristipistona lauseita inspiraatioista ja miksei vallankumouksistakin. Oma luomukseni syntyi paluumatkalla junassa.

Oulu Craftivism
Craftivismi neulegraffiteineen ja ristipistoineen on luovaa, pehmeämpää aktivismia. Siksi myös oma työni julistaa SIN soft CITY.

Oulusta jäi kännykkäkuvana talteen myös katutaideteos ja seksistinen tienvarsimainos.

Oulu graffiti 2 Oulu mainos
Vas. Alikulkutunnelin seinässä oleva työ kyseenalaistaa valvontayhteiskunnan turvallisuusnäkökulman. Oik. Tämä mainos ei kyseenalaista naisen roolia mainonnassa…

Michele Micheletti on ollut kirjoittamassa mm.

  • kirjaa Political consumerism: global responsibility in action (2013)
  • artikkelia Sustainable Citizenship and the New Politics of Consumption (2012, The Annals of the American Academy of Political and Social Science 644: 88-120).

One Comment